Alexander Graham Bell inventator, INVENTII, INVENTII STRAINE, INOVATII ROMANESTI, BREVETE

Promovarea si vanzarea inventiilor romanesti pe plan national si international. Inventatorii interesati de serviciile oferite sunt rugati sa ne contacteze la adresa prezenta in cadrul site-ului : www.inventatori.roAlexander Graham Bell inventator
 (3 martie 1847 - 2 august 1922) nãscut în Edinburgh Scotia, moare pe insula Cap Breton în Canada a fost un om de stiintã, inventator si, ulterior, industrias american, care în anul 1876 a devenit prima persoanã care a brevetat o inventie,un dispozitiv capabil sã emitã si sã recepþioneze cuvintele rostite. În transmitãtorul sau microfonul lui Bell, undele sonore loveau o diafragmã flexibilã de care era ataºat un magnet pemanent. Diafragma ºi magnetul vibrau, si un efect numit inductie electro-magneticã producea un curent variabil într-o bobinã alãturatã. Acest curent variabil era transmis prin cabluri la un receptor în care trecea prin bobina unui electromagnet. Curentul variabil producea un câmp magnetic variabil, care fãcea sã vibreze o diafragmã subþire de fier, pentru a reproduce vibraþiile sonore iniþiale. Transmitãtorul lui Bell producea doar un semnal slab, fãrã mijloace de a-l amplifica.
 Alexander Graham Bell in 1876 cere brevetul de inventie pentru telefon.
Telefonul ca inventie (derivat din cuvintele grecesti tele = departe si phon = voce) este un aparat de telecomunicatie care transmite conversatiile prin intermediul unor semnale electrice. Aparatul este atribuit inventatorului Alexander Graham Bell, iar primul telefon a fost construit la Boston, Massachusetts, in 1876. Totusi, se prezuma ca inventatorul italian Antonio Meucci a fost cel care a inventat aparatul in 1849, iar in septembrie 2001, acesta a fost creditat in mod oficial  cu inventia lui de Congresul american cu inventarea telefonului, in locul lui Alexander Graham Bell. Potrivit altor surse, telefonul a fost inventat de Philip Reis in 1860, dar din cauza unei traduceri gresite a cuvantului german Telephon, inventia sa a fost considerata doar un predecesor al telefonului lui Bell.
Deja în 1861 profesorul german Philipp Reis a descoperit un "aparat de vorbit la distantã" care functiona, multumindu-se cu acesta si fãrã a cãuta perfecþionarea lui. La scurt timp dupã aceasta, Elisha Gray si Antonio Meucci experimenteazã in USA transmiterea sonorã prin cabluri electrice.
In anul 1873 Bell încearcã sã perfectioneze "telegraful harmonic". Aceste experimentãri ale lui au folosit mai târziu la înregistrarea sonorã. Inventeaza si construieste "phonoautograful" care înregistreazã tonul pe un cilindru înnegrit cu funingine.
Directorul ºcolii "Clarke School for the Deaf" "Gardiner Greene Hubbard" ºi "Thomans Sanders" aflând de cercetãrile "telegrafului harmonic", oferã finantarea inventiei lor. Bell descoperã întâmplãtor transmiterea tonului, cu toate cã nu reuseste din nou sã-l reproducã. La 14 februarie 1876 inventiei i se acordã patentul pentru descrierea fenomenului, cu solicitarea de a trimite un aparat care funcþioneazã.
Acordarea patentului , inventiei are loc cu câteva ore înaintea lui Elisha Gray care a realizat aceasi descoperire. Dupã aceastã descoperire Bell si inventia sa ajunge împreunã cu Thomas Sanders si Gardiner G. Hubbard proprietarul "Bell Telephone Company".